Rwanda, més concretament el cas de Paul Rusesabagina, aquest dijous 11 de febrer de 2021, està al centre del debat parlamentari, a proposta d’un nombre considerable de diputats del grup Parlamentari Popular Europeu, que presenten una Proposta de Resolució a la comissió parlamentària que vetla pels casos d’incompliment dels drets humans, la democràcia i l’estat de dret. 

La Comissió encarrega al seu president que transmeti aquesta resolució al Consell, a la Comissió, al vicepresident de la Comissió / Alt representant de la Unió per a afers exteriors i política de seguretat, a la Unió Africana, al president de Rwanda i al Consell de Drets Humans de l'ONU, i l'Assemblea Parlamentària Paritària ACP-UE.

Aquesta Proposta de Resolució del Parlament Europeu sobre Rwanda, que va directament a tractar el cas de Paul Rusesabagina s’inicia esmentant una resolució anterior sobre Rwanda: la del 6 d'octubre de 2016 sobre el cas de Victoire Ingabire Umuhoza.

La proposta de Resolució es basa en una sèrie de documents oficials, com són ara: el Pacte internacional de drets civils i polítics, ratificat per Rwanda el 1975; la Declaració Universal dels Drets Humans; la Carta africana de drets humans i dels pobles; els principis i les directrius sobre el dret a un judici just i a l'assistència jurídica a l'Àfrica; la Carta africana de democràcia, eleccions i governança; els instruments de les Nacions Unides i de la Comissió Africana de Drets Humans i de les Persones, en particular els Principis i Directrius sobre el Dret a un Procés Just i Assistència Jurídica a l'Àfrica; l'informe d'Amnistia Internacional sobre el país, Rwanda 2019; la resposta del vicepresident / HR Borell, el 12 de novembre de 2020, a la pregunta escrita E-005242/2020 relativa a les denúncies de discriminació política a Rwanda; en base a l’article 135 del Reglament de procediment. 

Continua exposant una anàlisi detallada de fets  concrets que han succeït: Paul Rusesabagina, ex gerent de l'Hôtel des Mille Collines, va acollir més de 1.200 persones durant el genocidi rwandès el 1994; va desaparèixer el 27 d'agost de 2020 a Dubai; va reaparèixer el 31 d'agost de 2020 a la presó de Kigali. 

Considera que el trasllat forçat del senyor Rusesabagina de Dubai a Kigali és una violació a primera vista, «prima facie», de l’article 3 de la Convenció contra la tortura i altres penes o tractes cruels, inhumans o degradants (CAT): “cap Estat part no expulsarà, retornarà o extradirà una persona a un altre estat on hi ha motius substancials per creure que estaria en perill de ser sotmès a tortures". 

Les autoritats rwandeses afirmen que Rusesabagina va ser arrestat per "una ordre internacional" i l’acusen de ser el fundador, líder, patrocinador, membre d’escamots violents, armats, extremistes i terroristes. 

Paul Rusesabagina sobreviu al càncer en remissió i pateix una malaltia cardiovascular, que requereix medicació.

Des que l’any 2000 Paul Kagame fou elegit president, Rwanda s'ha tornat cada vegada més autoritària. Avui l’oposició és molt limitada. Els mitjans de comunicació estan controlats pel govern, cosa que provoca una autocensura extensa, i la llibertat de reunió i d'associació queda reduïda molt severament.

El genocidi i la guerra civil de Rwanda de 1994 continuen tenint un impacte negatiu sobre l'estabilitat de la regió; mentrestant els experts en salut mental de les organitzacions de supervivents del genocidi contra els tutsis de 1994 asseguren que la pandèmia ha agreujat els problemes de malalties mentals.

Segons el Centre Biomèdic de Rwanda (RBC), la prevalença de la depressió és de l'11,9% a la població general i fins al 35,6% entre els supervivents del genocidi. Això significa que un de cada tres supervivents del genocidi s’enfronta a un trauma;

Rwanda signà l'Acord de Cotonou, que estableix que el respecte als drets humans és un element essencial de la cooperació UE-ACP;

El Parlament Europeu, que considera que la independència del poder judicial i l’estat de dret són crucials, demana al govern de Rwanda:

Que garanteixi la plena imparcialitat del poder judicial i que respecti el degut procés legal i el dret a un judici just, imparcial i independent;

Que respecti i doni total suport al dret a la protesta, al dret a la llibertat d’expressió i al dret a reunió i que procuri no restringir aquests drets;

Que posi fi a la tortura i els maltractaments i que investigui els casos de matances extrajudicials, desaparicions forçades, detencions arbitràries i morts durant les detencions;

El Parlament Europeu condemna fermament la politització de la justícia, la persecució d’opositors polítics i els resultats prejutjats del judici; demana a la justícia rwandesa que garanteixi una apel·lació ràpida i justa per al senyor Rusesabagina que compleixi els estàndards establerts pel dret rwandès i internacional;

Demana que quedin garantits els drets d’un judici just a Paul Rusesabagina i que tingui accés a un assessor jurídic de la seva preferència.

Destaca la condició mèdica del senyor Rusesabagina i subratlla que no se li pot privar de la medicació ni de l'atenció mèdica adequada.

Està profundament preocupat pels recents esdeveniments a Rwanda, que inclouen informes de violència continuada i denúncies de vulneracions greus dels drets humans fonamentals. Subratlla que tots els casos de desaparició forçada han de ser investigats a fons i imparcialment, i que tots els sospitosos de responsabilitat penal han de ser sotmesos a judici en processos justos.

Insta el Govern de Rwanda a estendre els èxits econòmics i socials al camp dels drets humans, per avançar plenament cap a una democràcia moderna i inclusiva. Demana que els detinguts i les seves famílies tinguin accés a assessorament jurídic i que les detencions preventives no superin els límits establerts a la llei;

Condemna totes les formes de repressió, intimidació i detenció d’activistes polítics, periodistes i activistes dels drets humans; insta les autoritats rwandeses a alliberar immediatament totes les persones i altres activistes detinguts o condemnats únicament per exercir els seus drets de llibertat d'expressió, d'associació i de reunió pacífica; insta, en aquest sentit, les autoritats rwandeses a ajustar la legislació nacional per garantir la llibertat d'expressió;

Condemna qualsevol intimidació, arrest, detenció i processament de líders, membres, activistes de partits de l'oposició, així com de periodistes i altres crítics del govern rwandès pel sol fet d’expressar la seva opinió;

Insta el govern rwandès a complir el dret internacional i a respectar la Declaració Universal de Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966 i la Carta Africana de Drets Humans i dels Pobles;

Recorda que les declaracions obtingudes mitjançant l'ús de la tortura o altres formes de maltractament són inadmissibles en qualsevol procediment. Exhorta les autoritats judicials de Rwanda a investigar de manera efectiva les denúncies de tortura i altres abusos als drets humans i a portar a la justícia els culpables d'aquests delictes, ja que no es pot tolerar la impunitat;

Demana al govern de Rwanda que revisi la llei sobre la "ideologia del genocidi" per tal d'ajustar-la a les obligacions de Rwanda envers del dret internacional i que canviï la llei que estableix castigar per delictes de discriminació i sectarisme per tal d'alinear-la amb les obligacions de Rwanda envers del dret internacional sobre drets humans;

Recorda a les autoritats ruandeses que la democràcia es basa en un govern pluralista, una oposició en funcionament, mitjans de comunicació i poder judicial independents, respecte als drets humans i respecte als drets d’expressió i reunió. Demana, en aquest sentit, a Rwanda que compleixi aquestes normes i que millori el seu historial de drets humans;

Subratlla que, en el context del treball de desenvolupament internacional a Rwanda, s'hauria de donar una prioritat molt més gran als drets humans, a l'estat de dret i a una governança transparent i sensible, i que l'ajut s'hauria de canalitzar a través de la societat civil. Demana a la UE, en col·laboració amb altres donants internacionals, que exerceixi una pressió continuada per fomentar la reforma dels drets humans a Rwanda;

Recolza els esforços de reconciliació de la societat rwandesa, fent justícia a les víctimes del genocidi i a les seves famílies, realitzats per les esglésies i els líders religiosos. 

Demana a la Comissió Europea que continuï avaluant regularment el suport de la UE a les institucions governamentals de Rwanda per garantir que aquest suport afavoreix plenament els drets humans, la llibertat d'expressió i d'associació, el pluralisme polític i la societat civil independent;

Demana al Servei Europeu d'Acció Exterior que vigili de prop els drets humans i la situació política a Rwanda; 

Demana a la UE que faci un ús ple de tots els instruments al seu abast per tal de promoure el respecte pels drets humans i els principis democràtics a Rwanda, fins i tot considerant la possibilitat d’introduir sancions individuals específiques temporals contra aquells que perjudiquin els drets humans; 

RE\P9_B(2021)0135_EN.docx</PathFdR> 5/5 PE<NoPE>688.997</NoPE><Version>v01-00

0 Comments:

Post a Comment